CÁC DÒNG SẢN PHẨM ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO
SẤY THĂNG HOA THƯỢNG HẠNG
XEM CHI TIẾT
TRÀ GÓI TRÙNG THẢO THƯỢNG HẠNG
XEM CHI TIẾT
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO TƯƠI
XEM CHI TIẾT
BỘT ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO
XEM CHI TIẾT
SẢN PHẨM MỚI NHẤT

NẤM NGƯU CHƯƠNG CHI

NẤM VÂN CHI

NẤM HẦU THỦ